RODZAJE KUPONÓW

Rodzaje kuponów


1. Zakład prosty jednozdarzeniowy

Rodzaj zakładu, w którym Klient typuje wynik jednego wybranego zdarzenia. Wygraną, którą jest iloczyn wybranego kursu, stawki i współczynnika (współczynnik pozwala określić realną stawkę zakładu, po potrąceniu podatku) Klient uzyskuje, gdy trafnie wytypował wynik.

2. Zakład prosty wielozdarzeniowy (AKO/Akumulator)

Rodzaj zakładu, w którym Klient typuje rozstrzygnięcia więcej niż jednego zdarzenia na jednym kuponie. Skutkuje to możliwością uzyskania znacznie większej wygranej, niż w przypadku typowania tylko jednego zdarzenia, gdyż łączny kurs, tzw AKO jest iloczynem kursów na wybrane typy. Zakład AKO jest wygrany, gdy Klient trafnie wytypował wyniki wszystkich zdarzeń.

3. Zakład systemowy

Rodzaj zakładu, który umożliwia wygraną w przypadku błędnego wytypowania jednego lub kilku zdarzeń, w zależności od wybranego systemu. System zawiera określoną liczbę kombinacji (zakładów prostych). Wygrana wypłacana jest, gdy przynajmniej jedna z kombinacji została wytypowana prawidłowo. Wysokość wygranej jest sumą wygranych przypadających na wszystkie prawidłowo wytypowane kombinacje. Prawidłowe wytypowanie wszystkich spotkań na kuponie systemowym zapewnia więc niższą wygraną niż na kuponie wielozdarzeniowym, ale zabezpiecza Klientowi prawo do wygranej w przypadku błędnego typowania. W zakładzie systemowym Klient może typować zdarzenia w jednym systemie (zakład systemowy pojedynczy) lub w dwóch i więcej systemach (zakład wielosystemowy).

4. Zakład blokowy

Forma zakładu systemowego. Blok to zakład prosty (pojedynczy lub wielozdarzeniowy). Kurs bloku jest iloczynem wszystkich kursów tworzących blok. Blok będzie wygrany, gdy wszystkie zdarzenia w nim umieszczone zostaną wytypowane prawidłowo. Do zatwierdzenia zakładu systemowego blokowego konieczne jest utworzenie przynajmniej 2 bloków.

5. Zakład mieszany

Możliwe jest utworzenie zakładu składającego się z:

- zakładu prostego wraz z zakładem systemowym (pojedynczym albo wielosystemowym);
- zakładu systemowego pojedynczego z zakładem systemowym blokowym.
Wygrana w zakładach mieszanych wypłacana jest, gdy przynajmniej jedna z wybranych kombinacji została trafnie wytypowana.źródło: betfan.pl/pomoc

Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z BetJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!