SZCZEGÓŁOWO - KOSZYKÓWKA

 

OZNACZENIA SZCZEGÓŁOWE

KOSZYKÓWKA

Zasady ogólne:Zakłady na koszykówkę są przyjmowane na czas łącznie z ewentualną dogrywką. W przypadku odstępstwa od powyższej reguły, odpowiednia informacja zostanie zawarta w nazwie zakładu lub szczegółowych oznaczeniach do zakładu. Zakłady dotyczące 1. połowy obejmują sumę wyników z kwart 1. i 2., zakłady dotyczące 2. połowy obejmują sumę wyników kwart 3. i 4.


W przypadku Zakładów specjalnych na zawodników dany zawodnik musi wziąć udział w meczu, aby zakład był ważny. W innym przypadku zakłady zostaną unieważnione, a stawki zwrócone. Zakłady specjalne na zawodników rozliczane są na podstawie osiągniętego wyniku, z uwzględnieniem dogrywki, jeżeli w opisie zakładu nie ustanowiono inaczej.


W przypadku przerwania meczu wszelkie zakłady zostaną unieważnione, za wyjątkiem zakładów już definitywnie rozstrzygniętych. Zakłady pozostaną ważne, jeżeli dokończenie przerwanego lub rozpoczęcie przełożonego meczu nastąpiło w ciągu dwóch dni kalendarzowych, licząc od dnia następnego po dniu, w którym mecz miał się odbyć.


Zakłady statystyczne rozliczane są na podstawie finałowego rozstrzygnięcia spotkania, łącznie z dogrywką.

 

Szczegółowe oznaczenia do zakładów:

 

1X2


 

Należy wytypować wynik meczu w regulaminowym czasie:


 

1 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu,


X – oznacza remis,


2 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu.


 

ZWYCIĘZCA


 

Należy wytypować zwycięzcę meczu (włączając dogrywkę):


 

1 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu,


2 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu.


 

PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW (CZAS REGULAMINOWY)


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu (czas regulaminowy) znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie:Poniżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości. 

PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie:Poniżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości. 

1.POŁOWA (2.POŁOWA) - 1X2


 

Należy wytypować jak rozstrzygnie się połowa spotkania wskazana w nazwie zakładu:


 

1 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu,


X – oznacza remis,


2 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu.


  

1.POŁOWA/CAŁY MECZ


 

Należy wytypować wynik pierwszej połowy i wynik na koniec meczu (bez ewentualnej dogrywki):


 

1/1 – oznacza, że drużyna wymieniona na pierwszym miejscu wygra 1. połowę i wygra cały mecz,


1/X – oznacza, że drużyna wymieniona na pierwszym miejscu wygra 1. połowę i mecz zakończy się remisem,


1/2 – oznacza, że drużyna wymieniona na pierwszym miejscu wygra 1. połowę i drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra cały mecz,


X/1 – oznacza, że pierwsza połowa zakończy się remisem i drużyna wymieniona na pierwszym miejscu wygra cały mecz,


X/X – oznacza, że 1.  połowa zakończy się remisem i cały mecz zakończy się remisem,


X/2 – oznacza, że 1. połowa zakończy się remisem i drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra cały mecz,


2/1 – oznacza, że drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra 1. połowę i drużyna wymieniona na pierwszym miejscu wygra cały mecz,


2/X – oznacza, że drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra 1. połowę i mecz zakończy się remisem,


2/1 – oznacza, że drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra 1.  połowę i wygra cały mecz,


2/2 – oznacza, że drużyna wymieniona na drugim miejscu wygra 1. połowę i wygra cały mecz. SUMA PUNKTÓW NIEPARZYSTA/PARZYSTA

 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu będzie nieparzysta czy parzysta:


 

Nieparzysta – oznacza nieparzystą sumę punktów zdobytych w meczu,


Parzysta – oznacza parzystą sumę punktów zdobytych w meczu.


 

HANDICAP (2-DROGOWY)


 

Należy wytypować zwycięzcę meczu po uwzględnieniu handicapu przyznanego jednej ze stron w postaci określonej liczby punktów:


 

1H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na pierwszym miejscu po uwzględnieniu handicapu,


2H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na drugim miejscu po uwzględnieniu handicapu.


 

HANDICAP (3-DROGOWY)


 

Należy wytypować zwycięzcę meczu po uwzględnieniu handicapu przyznanego jednej ze stron w postaci określonej liczby punktów:


 

1H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na pierwszym miejscu po uwzględnieniu handicapu,


2H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na drugim miejscu po uwzględnieniu handicapu,


Remis H – oznacza remis po uwzględnieniu handicapu.


 

HANDICAP (Z DOGRYWKĄ)


 

Należy wytypować zwycięzcę meczu po uwzględnieniu handicapu przyznanego jednej ze stron w postaci określonej liczby punktów (z dogrywką):


 

1H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na pierwszym miejscu po uwzględnieniu handicapu,


2H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na drugim miejscu po uwzględnieniu handicapu.1.POŁOWA (2.POŁOWA) - HANDICAP


 

Należy wytypować wynik połowy wskazanej w nazwie zakładu z uwzględnieniem handicapu dla jednej z drużyn:


 

1H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na pierwszym miejscu po uwzględnieniu handicapu,


2H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na drugim miejscu po uwzględnieniu handicapu.1.POŁOWA (2.POŁOWA) - PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych we wskazanej w nazwie zakładu połowie znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie:Poniżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości. 

ZWYCIĘZCA I PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW (Z DOGRYWKĄ)


 

Należy wytypować jak rozstrzygnie się spotkanie i czy suma punktów zdobytych w meczu znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie:
1 i poniżej - oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu i że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości, 


2 i poniżej - oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu  i że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


1 i powyżej -  oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu i że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości,


2 i powyżej - oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na drugim miejscu i że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości.


 

1.POŁOWA (2.POŁOWA) - NIEPARZYSTA/PARZYSTA SUMA PUNKTÓW


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych we wskazanej w nazwie zakładu połowie będzie nieparzysta czy parzysta:


 

Nieparzysta – oznacza nieparzystą sumę punktów zdobytych w połowie,


Parzysta – oznacza parzystą sumę punktów zdobytych w połowie.


 

DOGRYWKA


 

Należy wytypować czy będzie rozegrana dogrywka:


 

Tak – oznacza, że w meczu będzie rozegrana dogrywka,


Nie – oznacza, że w meczu będzie rozegrana dogrywka.


 

PRZEWAGA ZWYCIĘZCY


 

Należy wytypować z jaką przewagą zwycięska drużyna zakończy mecz.


  

KWARTA Z NAJWIĘKSZĄ SUMĄ PUNKTÓW


 

Należy wytypować, w której kwarcie meczu zostanie zdobyta największa suma punktów:


 

1. kwarta – oznacza, że w 1. kwarcie zostanie zdobyta największa suma punktów,


2. kwarta – oznacza, że w 2. kwarcie zostanie zdobyta największa suma punktów,


3. kwarta – oznacza, że w 3. kwarcie zostanie zdobyta największa suma punktów,


4. kwarta – oznacza, że w 4. kwarcie zostanie zdobyta największa liczba punktów,


Tyle samo - oznacza, że w co najmniej dwóch kwartach zostanie zdobyta taka sama, największa suma punktów.


 

1.POŁOWA (2.POŁOWA) - ZAKŁAD BEZ REMISU


 

Należy wytypować zwycięzcę wskazanej w nazwie zakładu połowy. W przypadku remisu nastąpi zwrot stawki:


 

1 – oznacza zwycięstwo zespołu wymienionego na pierwszym miejscu,


2 – oznacza zwycięstwo zespołu wymienionego na drugim miejscu.


 

W zakładach wielozdarzeniowych remis zostanie rozliczony po kursie 1.0.


 

SUMA PUNKTÓW - PRZEDZIAŁY NBA


 

Należy wytypować przedział punktów zdobytych w meczu.


 

SUMA PUNKTÓW - STANDARDOWE PRZEDZIAŁY


 

Należy wytypować przedział punktów zdobytych w meczu.


  

PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW – GOSPODARZE (GOŚCIE)


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu przez drużynę wymienioną w nazwie zakładu będzie poniżej, czy powyżej wartości wskazanej wartości:


 

Poniżej – oznacza, że suma punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości.  

X KWARTA - WYNIK


 

Należy wytypować wynik kwarty podanej w nazwie zakładu:


 

1 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu,


X – oznacza remis,


2 – oznacza zwycięstwo drużyny wymienionej na pierwszym miejscu.


 

X KWARTA - ZAKŁAD BEZ REMISU


 

Należy wytypować zwycięzcę kwarty podanej w nazwie zakładu. W przypadku remisu nastąpi zwrot stawki:


 

1 – oznacza zwycięstwo zespołu wymienionego na pierwszym miejscu,


2 – oznacza zwycięstwo zespołu wymienionego na drugim miejscu.


W zakładach wielozdarzeniowych remis zostanie rozliczony po kursie 1.0.


 

X KWARTA - PONIŻEJ/POWYŻEJ Y PUNKTÓW


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w kwarcie podanej w nazwie zakładu znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie:Poniżej – oznacza, że suma punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości.


 

X KWARTA HANDICAP


 

Należy wytypować zwycięzcę kwarty podanej w nazwie zakładu po uwzględnieniu handicapu przyznanego jednej ze stron w postaci określonej liczby punktów:


 

1H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na pierwszym miejscu po uwzględnieniu handicapu,


2H – oznacza wygraną drużyny wymienionej na drugim miejscu po uwzględnieniu handicapu.


 

X KWARTA - NIEPARZYSTA/PARZYSTA SUMA PUNKTÓW 


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w kwarcie podanej w nazwie zakładu będzie nieparzysta, czy parzysta:


 

Nieparzysta – oznacza nieparzystą sumę punktów zdobytych w kwarcie,


Parzysta – oznacza parzystą sumę punktów zdobytych w kwarcie.


 

KTO PIERWSZY ZDOBĘDZIE X PUNKTÓW


 

Należy wytypować która drużyna pierwsza zdobędzie liczbę punktów podanych w nazwie zakładu:


 

1 – oznacza drużynę wymienioną na pierwszym miejscu,


2 – oznacza drużynę wymienioną na drugim miejscu.  

PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW (BEZ DOGRYWKI)


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu znajdzie się poniżej, czy powyżej wartości określonej w zakładzie (bez ewentualnej dogrywki):Poniżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości


Powyżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości.


 

PONIŻEJ/POWYŻEJ X PUNKTÓW (3-DROGOWO)


 

Należy wytypować czy suma punktów zdobytych w meczu znajdzie się poniżej, powyżej, czy będzie równa wartości określonej w zakładzie (bez ewentualnej dogrywki):
Poniżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie poniżej wyznaczonej wartości,


Powyżej – oznacza, że suma zdobytych punktów będzie powyżej wyznaczonej wartości.


Tyle samo – oznacza, że liczba zdobytych punktów będzie równa wyznaczonej wartości.


źródło: betfan.pl/pomoc

Link reklamowy: OTWÓRZ KONTO w BETFAN z BetJura , WPŁAĆ I GRAJ BEZ RYZYKA! WYGRca do Ciebie! 600 złotych BEZ RYZYKA!!!